privacyvoorwaarden

Via de website www.werkenbijpalagroup.nl (hierna: “Website”), in beheer bij Pala Group, worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Pala Group respecteert je privacy en behandelt jouw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. De verwerking van jouw persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.   

1. Verwerkingsverantwoordelijke
Pala Group en de aan haar gelieerde entiteiten (hierna: “Pala Group” of “wij”) verwerkt privacygevoelige gegevens (hierna: “persoonsgegevens” of “gegevens”). Onder het verwerken verstaan we al het gebruik van jouw persoonsgegevens, zoals het opslaan, aanpassen, doorsturen of (gedeeltelijk) verwijderen van deze gegevens. Wij verwerken persoonsgegevens bijvoorbeeld doordat je gebruik maakt van onze website, omdat je solliciteert op een functie of omdat je een job alert aan hebt staan.

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen is één van de volgende entiteiten:

·         De Maassche Echt (KvK inschrijving: 13042430)
·         De Maassche Venlo (KvK inschrijving: 12028219)
·         Van Laarhoven’s Automobielbedrijf (KvK inschrijving: 17005931)
·         Automobielbedrijf Van Hooff (KvK inschrijving: 17020262)
·         NobraCars (KvK inschrijving: 17041871)
·         NobraCars Uden (KvK inschrijving: 17171232)
·         Story ‘s-Hertogenbosch (KvK inschrijving: 17156001)
·         Story Nijmegen (Kvk-nummer 10015296)
·         Story Waardenburg (Kvk-nummer 11013864)
·         Story Next (Kvk-nummer 84284366)
·         Story Schadeherstel (Kvk-nummer 30251562)
·         Oostland Almelo (KvK inschrijving: 6063074)
·         Oostland Doetinchem (Kvk-nummer 9128639)
·         Oostland Enschede (Kvk-nummer 6078990)
·         Oostland Groenlo (Kvk-nummer 9102704)
·         Oostland Motorrad (Kvk-nummer 8080999)
·         Pala Group (KvK inschrijving: 17117610)

2. Minderjarigen
Ben je jonger dan 16 jaar? Dan mag je alleen persoonsgegevens aan Pala Group verstrekken als je ouders of wettelijke vertegenwoordigers deze privacyverklaring hebben gelezen en daarvoor toestemming hebben gegeven. Dit geldt alleen als toestemming ook de grondslag is voor de verwerking (zie bij ‘3. Verwerkingen‘). Met inachtneming van de beschikbare technologie doen wij redelijke inspanningen om te controleren of je ouders of wettelijke vertegenwoordigers echt toestemming hebben gegeven.

3. Verwerkingen

3.1 In behandeling nemen van je sollicitatie

  • Gebruikte persoonsgegevens: naam, e-mailadres, adres en woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, motivatiebrief, curriculum vitae en inclusief de gegevens die je zelf toevoegt aan je CV en/of motivatiebrief.
  • Betrokkenen: sollicitanten
  • Grondslag: noodzakelijk voor uitvoeren werving- en selectieactiviteiten t.b.v. het aangaan van een arbeidsovereenkomst
  • Bewaartermijn: gegevens die je in het kader van de sollicitatieprocedure hebt verstrekt, bewaren wij tot vier weken na het sluiten van de vacature. Indien je daarvoor toestemming geeft, zullen we je gegevens tot een jaar bewaren. Dit zal altijd op basis van schriftelijke toestemming zijn. Toestemming moet aantoonbaar zijn, dus schriftelijk.

In onze zoektocht naar geschikte kandidaten maken wij ook gebruik van social media, daar waar het gaat om openbare profielen.

3.2 Instellen van een job alert
Middels een job alert bieden wij aan dat relevante vacatures via e-mail worden verstuurd naar de betrokkenen.

  • Gebruikte persoonsgegevens: naam, e-mailadres en zoekcriteria.
  • Betrokkenen: degenen die een job alert hebben geactiveerd.
  • Grondslag: op basis van toestemming.
  • Bewaartermijn: we bewaren je gegevens zo lang als nodig is om je op de hoogte te houden van relevante vacatures. Je kan jezelf op ieder moment weer uitschrijven voor het job alert via de link onderaan elk bericht.

Op onze website maken wij ook gebruik van cookies en andere soortgelijke technieken (hierna: “cookies“). Wil je meer informatie over wat cookies zijn, welke specifieke soorten cookies we waarom gebruiken en hoe je hierop controle kunt uitoefenen? Dan verwijzen we je naar de Cookieverklaring.

4. Bron van verkrijging en delen van gegevens
De voornaamste manier waarop we gegevens verkrijgen is door deze van je te vragen. Je hebt daarbij zelf de keuze of je deze gegevens aan ons wilt verstrekken of niet. Bijvoorbeeld de gegevens die je zelf kunt invullen op onze website of die je invult als je solliciteert op een van de vacatures via onze website.

Daarnaast zijn er ook gegevens die we automatisch verkrijgen. Bijvoorbeeld (technische) gegevens over de apparaten die je gebruikt (voor website statistieken). Deze gegevens worden door ons verkregen via cookies en soortgelijke technieken. Zie ook onze Cookieverklaring.

Voor het verwerken van je persoonsgegevens kunnen wij gebruik maken van derde partijen die de beschikking krijgen over jouw gegevens. Waar mogelijk verplichten wij deze derde partijen om in de hoedanigheid van verwerker op te treden. Dit houdt in dat wij het doel en middelen voor deze verwerkingen bepalen en de verwerker alleen volgens onze instructies en onze (beveiliging)standaarden met jouw gegevens mag omgaan. Deze afspraken leggen we met elke verwerker vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst.

5. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.

6. Beveiliging
We doen ons uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. We doen dit door het treffen van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die gelet op de stand van de techniek proberen te voorkomen dat iemand ongeoorloofde toegang tot de gegevens krijgt, deze kan aanpassen, openbaar kan maken of ervoor kan zorgen dat de gegevens verloren gaan.

Als we zogenaamde verwerkers inschakelen, verplichten we deze om volgens onze instructies en onze (beveiliging)standaarden met jouw gegevens om te gaan. Zie ook ‘4. Bron van verkrijging en delen van gegevens‘.

7. Rechten van betrokkenen
Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Daarnaast heb je het recht op beperking van en bezwaar te maken tegen de verwerking. Tot slot willen we je wijzen op het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je kunt hiervoor te allen tijde ons een verzoek sturen om je rechten uit te oefenen. Je doet dit door een e-mail te sturen naar privacy@palagroup.nl. Specificeer in je verzoek zoveel mogelijk op welke persoonsgegevens je verzoek ziet, welk recht je wilt uitoefenen en bewijs dat het ook jouw persoonsgegevens zijn. We proberen binnen een maand op je verzoek te reageren. 

8. Wijzigingen
Wij kunnen deze Privacyverklaring eenzijdig wijzigen. We raden je dan ook aan om regelmatig deze Privacyverklaring op wijzigen te controleren. Als we grote wijzigingen aanbrengen, zullen we je daarvan op de hoogte stellen. Bijvoorbeeld door een melding op onze website en/of account te plaatsen, via e-mail of doordat we opnieuw toestemming vragen.

De laatste wijziging was op 26-02-2024

9. Vragen
Vragen of klachten op het gebied van privacy kun je stellen aan ons via:

Pala Group
F. Joosten
Postbus 1701
5602 BS Eindhoven
privacy@palagroup.nl

Top